ЛИЧНИ ДАННИ

ЛИЧНИ ДАННИ
ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Бихме искали да ви уведомим как точно използваме събраната информация:

1. За обработка на вашата поръчка, за да осигурим следпродажбено обслужване . Ние можем да предадем вашите данни само в случаите:

         а) за доставка  (на нашите партньори);

         б) когато трябва да се подчини на законова процедура.

2. Помогнем при попълване на поръчка

3. Да ви информираме относно услуги и продукти

4. Да ви известим за нови продукти  

5. Да ви информираме за различни промоции, които могат да бъдат интересни за вас.

Ако имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас!

Няма добавени продукти в тази категория.